FR | NL | EN
   Over ons     Contact     Glossary index     Sitemap   
 
   WELKOM     AUDIT     ADVIES     REFERENTIES     NIEUWS     KNOWLEDGE   

   Home >  INFORMATICA ADVIES >  GOVERNANCE BEGELEIDING > AUDITCOMITÉ BEGELEIDING

AUDITCOMITÉ BEGELEIDING     Print


Het Audit comité heeft als opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan om redelijke zekerheid te verkrijgen betreffende de optimale werking van het interne controlesysteem en de betrouwbaarheid van de informatie voor de aandeelhouders en de financiële markten. Op basis van de huidige wetgeving is uw audit comité belast met de monitoring van :

  • het financiële verslaggevingproces;
  • de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
  • de interne audit, de desbetreffende activiteiten en zijn doeltreffendheid;
  • de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de erkende commissaris;
  • de onafhankelijkheid van de erkende commissarissen en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij namelijk wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de gecontroleerde entiteit.

De activiteiten van het auditcomité kan men in 3 categorieën indelen, die dikwijls verschillende graden van maturiteit vertonen:

  • De controle over de jaarrekeningen en de boekhoudkundige verwerking;
  • De monitoring van het interne beheerssysteem, het nazicht over de interne audit, de gepaste ontwikkeling van de controle procedure en hun juiste toepassing;
  • Het risicobeheer.
Qualified Advice Partners helpt u bij de invoering van de monitoring activiteiten van het audit comité. Onze methodologie steunt op recente principes van governance en stemt overeen met de beste beroepspraktijken. De controle activiteiten worden ingevoerd volgens het COSO raamwerk en de aanbevolen methodes door het Instituut van Interne Auditoren (IIA).

QAP beschikt over een brede ervaring in zowel in de privé als de publieke sector, voornamelijk in de financiële sector en de dienstenindustrie.

<<<
QAP © 2010 | advice[at]qap.eu | audit[at]qap.eu
   Audit     Advies     Opleidingen     Verandering     Disclaimer     Copyright   
pen4web