FR | NL | EN
   Over ons     Contact     Glossary index     Sitemap   
 
   WELKOM     AUDIT     ADVIES     REFERENTIES     NIEUWS     KNOWLEDGE   

   Home >  IT AUDIT >  PROJECT AUDIT > Project audit methodologie

Project audit methodologie     Print

Uw organisatie investeert ononderbroken belangrijke bedragen in het ondersteunen, het ontwikkelen en het omvormen van uw business. Maar enkel goed beheerde projecten leveren aanzienlijke opportuniteiten om waarde te creëren. En recente onderzoeken tonen aan dat slechts een derde van de projecten succesvol afgerond worden. Dit betekent dat deze projecten binnen de voorziene termijn en binnen het overeengekomen budget eindigen, en dat ze voldoen aan de gebruikersbehoeften.

Doelstelling

Aangezien u het succes van uw projecten wil maximaliseren, is het doel van de project audit om te evalueren indien

  • het beslissingsprocess geschikt is;
  • de projecten op een gepaste wijze beheerd worden; en
  • de project governance en het risico beheer beantwoorden aan de behoeftes van de business.

De project audit heeft als doel om de tijdens de uitvoering van een project ondervonden problemen, zorgen en uitdagingen te ontdekken. Het management krijgt hierdoor een snel inzicht van wat goed gaat en wat moet verbeterd worden.

Audit voorbereiding

De omvang bepaalt indien de algemene project methodologie geëvalueerd worden of indien sommige specifieke sleutel projecten onder de loep genomen worden. De gebruikte project methodologie wordt vergeleken met de goede praktijken bepaald in CMMI, PMBOK en PRINCE2. De opgeleverde resultaten van een steekproef projecten worden verzameld en herzien om de audit interviews voor te bereiden.

Project governance

Audit uitvoering

Project leiders, leden van stuurgroepen, sponsors, project team leden en vertegenwoordigers van de business worden geïnterviewd om de effectieve implementatie van de project beheer praktijken te evalueren. Een audit mening wordt geformuleerd en aanbevelingen worden opgesteld om de geïdentificeerde risico's te verminderen.

Audit afwerking

Tijdens een management bespreking, worden de voorstellen en de werklast om de huidige praktijken te verbeteren vastgelegd. De gepaste acties om het project management te verbeteren worden geïdentificeerd. Het audit eindrapport bevat, bovenop de audit mening, een overzicht van aanbevelingen en een overeengekomen actieplan. Om er zich van te verzekeren dat dit plan uitgevoerd wordt, worden op regelmatige tijdstippen een opvolging van de implementatie uitgevoerd.

<<<
QAP © 2010 | advice[at]qap.eu | audit[at]qap.eu
   Audit     Advies     Opleidingen     Verandering     Disclaimer     Copyright   
pen4web